Finał "Czym skorupka ..."

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

W Przedszkolach nr 1, 4, 9, 11, 12, 14, 20, 28, 29, 32, 39, w Zespole Szkół nr 4 Stowarzyszenie DAR SERCA realizowało projekt "Czym skorupka za młodu nasiąknie…”, w którym brało udział około 800 dzieci w wieku 5-6 lat oraz 18 realizatorów programu profilaktycznego "Cukierki”.

 

 

 

Bajka "Cukierki” rekomendowana przez  Ośrodek Rozwoju Edukacji i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje tematykę profilaktyki uzależnień w sposób przyjazny dziecku, nie nazywając tych uzależnień wprost, a jednocześnie wyposażając dzieci w mechanizmy odmowy oraz zapobiegające odrzuceniu w grupie rówieśniczej.

Problem uzależnień został ukazany metaforycznie i był identyfikowany przez dzieci adekwatnie do stanu ich wiedzy i doświadczeń życiowych. Dzieci otrzymały informacje gdzie i jak mogą szukać pomocy oraz umiejętności nakierowane na dbanie o własne bezpieczeństwo.

Centrum uwagi tego projektu stanowiło dziecko 5-6 letnie, które uczyło się samodzielnego dokonywania wyboru zachowań - właściwych dla własnego zdrowia. Realizatorami byli nauczyciele, wychowawcy, czyli osoby bardzo bliskie dzieciom, mające duży autorytet na tym etapie edukacji, co stanowiło znaczny atut dla jego skuteczności.

12 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej Stowarzyszenie DAR SERCA zorganizowało uroczyste podsumowanie projektu. Sala audiowizualna zapełniła się licznie przybyłymi gośćmi. Pojawiło się ponad 70 dzieci, ich rodzice, realizatorzy projektu, Dyrektorzy dąbrowskich Przedszkoli, Pan Paweł  Duraj – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pani Magdalena Mike reprezentująca Inkubator Społecznej Przesiębiorczości Pan Bogumierz Biesiadecki - Kierownik Domu dla  Bezdomnych w Ząbkowicach, Zarząd i członkowie Stowarzyszenia DAR SERCA, wolonariusze, uczniowie SP 8.

Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele Urzędu Miasta - Pani Magdalena Krypciak i Pani Krystyna Bień z Wydziału Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej oraz Pani Katarzyna Myrta – Główny Specjalista Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Mali aktorzy z Przedszkola nr 4 w Dąbrowie Górniczej wprowadzili uczestników w bajkowy świat, prezentując inscenizację teatralną "Cukierki". Dzieci wcieliły się w postaci z bajki przedstawiając w ten sposób problematykę, z którą spotkały się podczas zajęć teatralnych. Były brawa, nagrody  dla  Przedszkolaków, którzy debiutowali na scenie.

W czasie całego programu, z kolejnych fragmentów bajki,  dzieci tworzyły własne książeczki, do których  systematycznie wykonywały  ilustracje. Dla tych, którzy najbardziej się starali organizatorzy również przygotowali upominki.

W galerii można było podziwiać prace dzieci powstałe w czasie zajęć, rekwizyty, dekoracje, kroniki ukazujące działania podejmowane w czasie realizacji projektu.


Dyrektorzy  Przedszkoli otrzymali certyfikaty udziału w I edycji projektu "Czym skorupka za młodu nasiąknie…”. W organizacji tego przedsięwzięcia pomagali wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych "Sztygarka”.

Imprezę integracyjną podsumowującą realizację projektu zakończyły życzenia  z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a w atmosferę tych magicznych świąt wprowadzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej. Grupa wokalna SŁOWIKI tak donośnie śpiewała, że  odwiedzający MBP Pan Prezydent Miasta Zbigniew Podraza postanowił nas odwiedzić i wysłuchać koncertu kolęd.

Ewaluacja projektu przeprowadzona w każdym Przedszkolu utwierdza nas w przekonaniu, że realizowany  Program Wczesnej Profilaktyki "Czym skorupka za młodu nasiąknie ...” oparty na bajce profilaktycznej "Cukierki" należy do oddziaływań z zakresu profilaktyki uprzedzającej, która jest  najbardziej skuteczna w tym okresie rozwoju dziecka,  jako przeciwdziałanie niepożądanym  zjawiskom, które jeszcze nie wystąpiły, ale których można  się spodziewać.


Program „Cukierki” podejmuje tematykę profilaktyki uzależnień w sposób przyjazny dziecku, uzależnień tych nie nazywając wprost,   a jednocześnie wyposażając dzieci w mechanizmy odmowy zapobiegające odrzuceniu  w grupie rówieśniczej. Bajkowy charakter projektu dodatkowo wzmocnił siłę oddziaływania profilaktycznego.

 

Zobacz więcej: Stowarzyszenie Dar SercaProjekt finansowany przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz środków Stowarzyszenia otrzymanych w ramach 1%.
 

 
 

logo Zielone Zagłębie